اصول صرفه جویی در حرکات

اصول صرفه جویی در حرکات (اصول اقتصادی در حرکات)

با تجزیه و تحلیل دقیق حرکات و کاربرد اصول صرفه جویی در حرکات که به طور خلاصه به آن اشاره می شود، می توان یک جریان کار اصلاح شده و بهبود یافته راایجاد کرد.

  • تامین فضای کار عادی و فضای کار حداکثر به نحوی که وسایل و ابزار کار در نهایت سهولت و با حداقل تلاش در دسترس کارمند یا کارگر قرار گیرد.
  • استفاده از کمترین تعداد حرکات ممکن و لازم، ابزار کار، وسایل کنترل و غیره باید به نحوی مستقر و تنظیم شده باشند که اپراتور به خوبی قادر باشد با حرکات دست، بازو، ساعد و سایر اعضای بدن، منطقی ترین و بهترین نحوه انجام کار را اراده دهد. (استفاده از ثربلیگزها)
  • حذف موارد تاخیر و کم کردن زمان نگهداشتن اشیا در دست، تا جایی که ممکن است باید کار با ابزار و ادوات یا با پا و سایر اعضای بدن انجام شود تا دستها آزاد باشد و از آنها برای امور دیگری استفاده شود. همچنین برای گرفتن و ثابت نگهداشتن اشیا و اجسامی که روی آنها باید کار شود، تا جایی که امکان دارد باید از گیره ها و وسایل مشابه استفاده نمود.
  • ایجاد توازن و هماهنگی در حرکات، لازم است محل کار و نشیمن گاه کارگر طوری باشد که حداکثر توازن و تناسب را در او ایجاد کند. حرکات بازوها باید در جهت های مخالف یکدیگر و در مسیرهای قرینه باشد. هر یک از دستها باید مقدار کار یا حرکات مشخص، معین و یکسانی را انجام دهد.
  • بهبود محل انجام کار به طرزی که وسایل و ابزار مناسب و کافی در دسترس باشد، محل ابزار و مواد به نحوی تعبیه و مستقر شود که استفاده از بهترین توالی عناصر حرکت را امکان پذیر سازد.
  • بهبود شرایط فیزیکی محیط کار از قبیل صندلی مناسب، نور کافی، تهویه و درجه حرارت مناسب، فقدان سر و صدا و غیره)

منبع: کتاب مدیریت تولید، بابک کاظمی

مطلب پیشنهادی

سیستم تولید به موقع ( Just-In-Time )

یک سیستم تولیدی بسیار هماهنگ که در آن تولید و جابه‏ جایی اقلام یا اجرای …