برخی از اقدامات ضروری برای برقراری امنیت کارگاهها توسط سرپرستان

سرپرست باید قوانین زیر را در کارگاهها جهت ایجادامنیت به مرحله اجرا بگذارد.

  • برای هر کاری از وسایل مخصوص آن کار باید استفاده شود و هرگز نباید از ابزار خودساخته موقتی استفاده کرد.
  • بعد از اتمام کار باید وسایل و اشیا به کار گرفته شده، در محل مخصوص خود قرار داده شوند و اشیا باقی مانده، فلزات زاید، ابزار کار و وسایل را به محل مناسبی منتقل کرد.
  • کلیه شرایطی که ممکن است سلامت افراد و یا وسایل را در یک کارگاه به خطر اندازد باید فورا تصحیح گردد. برای شرایطی که تصحیح فوری آن ها ممکن نیست، اقدامات لازم باید بلافاصله شروع شود.
  • هیچ گاه تغییراتی نباید روی لوله ها و روی وسایلی که محتوی و یا مشکوک به محتوی اسید سوزآور و یا مواد داغ هستند انجام شود، مگر اینکه اجازه ی کتبی کار از شخص مسئول گرفته شود.
  • کلیه کابل های زیر زمینی باید به وسیله شن و قالب های سیمانی محافظت گردند.

منبع: کتاب اصول سرپرستی سازمان، رسول موسویان

مطلب پیشنهادی

سیستم تولید به موقع ( Just-In-Time )

یک سیستم تولیدی بسیار هماهنگ که در آن تولید و جابه‏ جایی اقلام یا اجرای …