توصیه های ده گانه ایمنی برای مدیران و سرپرستان

  1. سعی کنید کارکنانتان ایمنی را رعایت نموده و نکات آن را درک کنند.
  2. به قواعد و اصول ایمنی آشنا شده و آنها را در کارها و فعالیت های سرپرستی خود اعمال کنید و بدان پایبند باشید.
  3. خطراتی را که ممکن است از تغییر در تجهیزات و ماشین آلات و یا روشهای کار ناشی می شود را پیش بینی و توصیه های ایمنی و مشورتهای لازم را با کارکنان و کارگران خود بنمایید.
  4. از نظرات و پیشنهادهای کارکنان خود برای ارتقاء سطح سلامت و ایمنی بهره بگیرید.
  5. به کارکنان و افراد تحت امر خود آموزش دهید که چگونه نکات ایمنی و اصول بهداشت را به کار گیرند.
  6. دستورات ایمنی و بهداشت محیط کار خود را به طور مستمر پیگیری نمایید و اطمینان حاصل کنید کارکنانتان از وسایل حفاظتی و ایمنی به خوبی بهره می گیرند.
  7. سرمشق خوبی برای کارکنانتان باشید. خود اصول ایمنی و بهداشت را سرلوحه امور قرار داده و در عادات و رفتار خود در سر کار این اصول را نشان دهید.
  8. به بررسی علل و عوامل بروز هر حادثه رخ داده شده بپردازید و با ارائه راهکارهای موثر و پیشگیرانه برای جلوگیری از حوادث آتی اقدام نمایید.
  9. با مسولین کنترل، حفاظت و ایمنی و بهداشت سازمان خود همکاری موثر داشته باشید و آنها را در پیاده نمودن اهداف و ماموریت شان یاری نمایید.
  10. از طریق هدایت کارکنان به ایجاد تفکر و فرهنگ سازی ارتقا ایمنی و بهداشت در محیط کار مبادرت ورزید.

منببع: کتاب اصول و سرپرستی سازمان، رسول موسویان

مطلب پیشنهادی

سیستم تولید به موقع ( Just-In-Time )

یک سیستم تولیدی بسیار هماهنگ که در آن تولید و جابه‏ جایی اقلام یا اجرای …