راهنمای عملی برای کاهش حوادث و بحران ها

راهنمای عملی برای کاهش حوادث و بحران ها

 

برای کم کردن تعداد حوادث

درباره هر حادثه هرقدر هم جزیی باشد تحقیق کنید.

ترتیبی دهید که همه در کارگاه خبر حادثه را بشنوند.

از تابلو اعلانات بیشتر استفاده کنید.

کارکنانی را که بی مبالات به نظر می رسند تحت نظر قرار دهید.

در جستجوی عللی باشید که بیشتر موجب حادثه میگردد.

دقت کنید دستورات ایمنی کامل باشد.

 

برای تغییر حالات روحی کارگران بی علاقه

به آنها بیشتر توجه کنید.

با آنها بیشتر صحبت کنید.

از عزت نفس آنان استفاده کنید.

علاقه آنها را برانگیزانید.

تاکید کنید اگر کار را بهتر انجام دهند، سود بیشتری خواهند برد.

 

برای جلوگیری از اشکالات ناشی از تغییرات

فکرتان همیشه باز باشد.

در جستجوی افکار تازه باشید.

خود را با زمان و مکان وفق دهید.

مطمئن شوید کارکنان شما علت تغییراتی را که مستقیما یا غیرمستقیم در مورد آنها تاثیر دارد، می دانند.

 

برای رفع تضاد بین کارکنان

میان آنها تبعیض قائل نشوید.

از جلسات دوره ای و جلسات حل اختلاف به منظور رسیدگی به اختلافات آنها استفاده کنید.

روحیه همکاری و مشارکت را تقویت کنید.

از پاداش های جمعی و گروهی غافل نشوید.

از برنامه های تفریحی و فرهنگی استفاده نمایید.

 

 

منبع: کتاب اصول سرپرستی سازمان، رسول موسویان

 

مطلب پیشنهادی

نمودار بارچارت هانری ال. گانت

گانت، نظریه پاداش و تشویق تیلور را مورد بررسی مجدد قرار داد و نظریه “پرداخت …