طرح استقرار ماشین آلات

منظور از طرح استقرار ماشین آلات شیوه ی استفاده از جا و مکان و ترتیب استقرار و آرایش ماشین آلات تولیدی، واحدهای تولید، لوازم و تجهیزات کمکی و سایر فعالیت ها در داخل کارخانه به منظور حصول کارایی در عملیات تولید کالا یا عرضه خدمات به مصرف کنندگان و مشتریان می باشد به نحوی که ماشین آلات، مواد و افراد به نحو مقتصدانه و با صرفه ای ترکیب و تلفیق شوند.

خط مشی های سازمان، محل و موقعیت سازمان، نوع مراحل و عملیات (انواع فرایندهای ساخت)، نوع ماشین آلات و تجهیزات، از جمله مسائلی هستند که در طرز استقرار، مورد مطالعه قرار می گیرند. اهداف استفاده از محل و طرز استقرار داخلی عبارتند از:

  • تسهیل فرایند تولید
  • به حداقل رساندن زمان فرایند عملیات
  • استفاده بهینه از فضا و امکانات مادی
  • استفاده بهینه از نیروی انسانی

 

یک طرح مطلوب استقرار ماشین آلات باعث سهولت و تسریع در عملیات تولید، افزایش بازدهی کارکنان، کاهش هزینه ها، افزایش رفاه و بهبود روحیه کارکنان و سهولت کنترل عملیات می شود. در طرح استقرار ماشین آلات، لازم است به اصولی ازجمله اصل موازنه یا توازن توجه شود. منظور از اصل موازنه این است که ظرفیت هر واحد تولیدی باید با توجه و متناسب با ظرفیت سایر واحدهای تولیدی و در مجموع هماهنگ با ظرفیت کلی کارخانه، تعیین شود. تعداد افراد و ماشین آلات و نحوه استقرار آن ها نیز حائز اهمیت است و باید به نحوی باشد که از ایجاد تنگنا و تراکم و نیز برگشت مواد و قطعات و حرکت آنها در خلاف جهت پیشرفت کار جلوگیری کند. در عین حال باید امکانات توسعه برای کارخانه پیش بینی شده و ماشین آلات در حد امکان طوری مستقر شوند که قابلیت انعطاف داشته باشند و بتوان در آنها تغییراتی ایجاد کرد تا از مشکلات آتی جلوگیری شود و امکان سودآوری بیشتر برای کارخانه فراهم گردد.

 

 

منبع: کتاب مدیریت تولید، بابک کاظمی

مطلب پیشنهادی

سیستم تولید به موقع ( Just-In-Time )

یک سیستم تولیدی بسیار هماهنگ که در آن تولید و جابه‏ جایی اقلام یا اجرای …