رشد فردی و سازمانی

پنج مهارت کسب و کار آینده ساز

موفقیت در هر کسب و کاری، به مهارت های خاص نیاز دارد. مهارت های مورد نیاز در کسب و کار باید در حدی باشد که بتواند جوابگوی نیازهای دنیای رقابتی روز باشد. بنابراین برای موفقیت در کسب و کار، علاوه بر داشتن دانش فنی و تخصص کافی درآن زمینه، نیاز …

توضیحات بیشتر »

راهنمای عملی سرپرستان برای حل بحران ها

راهنمای عملی سرپرستان برای حل بحران ها   برای جلب همکاری خودتان سرمشق باشید. ایجاد اعتماد کنید. کاریکنید که محبوب شوید. نشان دهید که همکاری منافعی را به همراه دارد.   برای کم کردن اشکالات مصالح در مورد طرح ریزی، سفارش کالا، انتخاب مصالح، بازرسی مصالح و انبار کردن مصالح …

توضیحات بیشتر »

راهنمای عملی برای کاهش حوادث و بحران ها

راهنمای عملی برای کاهش حوادث و بحران ها   برای کم کردن تعداد حوادث درباره هر حادثه هرقدر هم جزیی باشد تحقیق کنید. ترتیبی دهید که همه در کارگاه خبر حادثه را بشنوند. از تابلو اعلانات بیشتر استفاده کنید. کارکنانی را که بی مبالات به نظر می رسند تحت نظر …

توضیحات بیشتر »

راهنمای عملی برای ارتباط میان افراد

راهنمای عملی برای ارتباط میان افراد   راهنمای گوش دادن صحیح به گوینده نگاه کنید. با تکان دادن سر و گرفتن قیافه مناسب گفتار او را تاکید کنید. از حرکتها و کارهای انحرافی بپرهیزید. به گوینده نشان دهید که آرزومند شنیدن سخنان او هستید. پرسشهایی را مطرح کنید. گفتار اور …

توضیحات بیشتر »

نمودار بارچارت هانری ال. گانت

گانت، نظریه پاداش و تشویق تیلور را مورد بررسی مجدد قرار داد و نظریه “پرداخت دستمزد در مقابل هر قطعه تولید” تیلور را کنار گذاشت . او بیان کرد که کاری که هر روز به کارگر واگذار می شود، اگر کارگر آن کار را به طور کامل انجام دهد مبلغی …

توضیحات بیشتر »

نقش سرپرستی در ایجاد انگیزش

انگیزه ها و هدف ها دو عامل موثر بر شکل گیری رفتار بوده و عموما فرض بر این است که رفتار تصادفی نیست و قابل پیش بینی است، یعنی رفتاری که از فردی سر می زند، بیان کننده یک سری اهداف و انگیزه هاست. هنگامی که انسان در موقعیتی برانگیزنده، …

توضیحات بیشتر »

منابع قدرت و ابزارهای سرپرستی

قدرت در اجرا سرپرست باید در به کارگیری زیردستان و قدرت اجرایی فعالیت سازمان از دید و نگرش جامع برخوردار و دارای تفکر وسیع در مسایل سازمانی باشد. مدیران و سرپرستان ضمن داشتن دیدگاه تفکر فلسفی و منطقی باید دارای چهار ویژگی جامع نگری، تعمق، انعطاف پذیری و تعمیم پذیری …

توضیحات بیشتر »

سبک های رهبری و سرپرستی

به طور کلی می توان سبک های رهبری را به چند دسته کلی تقسیم نمود که عبارتند از: سبک استبدادی و اتوکراتیک: قدرت خود را از منابعی مثل مقام، دانش، زور یا توانایی تشویق و تنبیه می گیرد و این قدرت را به عنوان یک اصل یا روش برای انجام …

توضیحات بیشتر »

ده مهارت برتر که برای موفقیت در سالهای نه چندان دور (۲۰۲۰) مورد نیاز است

مهارت حل مساله (Complex Problem Solving) که در زندگی روزمره بسته به نوع مساله (ساده یا پیچیده) نیاز است . گرچه طراحی و ساختار گرایی به روند حل مساله کمک می کند اما تصمیم گیری به موقع در موقعیت، موفقیت را بیشتر خواهد کرد که شامل: شناسایی مساله، ساختن تصویری …

توضیحات بیشتر »

چند نکته درباره من و شغلم

هرگز از پیشرفت کردن در مسیر اهدافتان دست برندارید. عظیم ترین منبع ثروت ساز ارتباطات است. از کمترین و کوچکترین ارتباطات چشم پوشی نکنید و هر روز آن را تقویت کنید. وقت بگذارید و رزومه تان را تکمیل تر کنید. با هرکس و هر جایی که می توانید ارتباط برقرار …

توضیحات بیشتر »