بایگانی برچسب: اصول حسابداری

اصول حسابداری

اصول حسابداری مبنا و قواعد و رهنمودهای حاکم به اندازه گیری، ثبت، طبقه بندی و گزارش نتایج معاملات و عملیات و رویدادهای دارای اثر مالی بر یک موسسه را گویند. اصول حسابداری جنبه ی کاربردی تری نسبت به مفروضات دارند. اصل بهای تمام شده تاریخی کالاها و خدماتی که توسط …

توضیحات بیشتر »

مفروضات حسابداری

باید بدانید که هر عملی که در حسابداری انجام می دهید، باید مطابق اصول و مفاهیم باشد. مفاهیم بنیادی که زیربنای لازم برای حسابداری موسسات را فراهم می کنند و شالوده سایر مفاهیم و اصول حسابداری می باشند، مفروضات حسابداری نامیده می شوند. فرض تفکیک شخصیت منظور از این فرض …

توضیحات بیشتر »