استراتژی اقیانوس

استراتژی اقیانوس قرمز

استراتژی های اقیانوس قرمز معرف صنایعی هستند که در حال حاضر فعالیت می کنند. در این اقیانوس ها محدودیت ها و حد و مرزهای صنایع تعریف شده و مورد پذیرش قرار گرفته است و قوانین بازی رقابت مشخص می باشد. در اقیانوس های قرمز شرکت ها سعی می کنند تا به عملکرد بهتری نسبت به رقبا دست یابند و سهم بیشتری از تقاضای بازار را از آن خود کنند. اقیانوس های قرمز پر جمعیت هستند و احتمال سودآوری و رشد در آنها کم است. در اقیانوس های قرمز، رقابت کشنده بین شرکت ها، آب را قرمز و خون آلود کرده است.

استراتژی اقیانوس آبی

از اقیانوس های آبی، هیچ بهره برداری صورت نگرفته و هیچ رقیبی در آن ها وجود ندارد. اقیانوس های آبی نیروی بالقوه بالایی برای رشد و سودآوری وجود دارد و تقاضای بالایی برای کالاها و خدمات این اقیانوس ها وجود دارد. خالق این اقیانوس می تواند قوانین و حد و مرزهای صنعت را مشخص کند. در اقیانوس های آبی رقابت بی معناست زیرا هنوز قوانین بازی تنظیم نشده است.

مطلب پیشنهادی

مـدیـریـت بـحـران

مدیریت در واقع هنر استفاده از منابع موجود برای نیل به هدفهای مطلوب با حداکثر …