انواع روشهای گزارش دهی

گزارش دوره ای

این گزارش برای ارائه اطلاعات معمولی در فواصل زمانی معین در پایان دوره تهیه می شود مانند گزارش سالانه شرکتها، گزارشهای شش ماهه، گزارشات فصلی، ماهانه، هفتگی و روزانه.

گزارش پیشرفت

این نوع گزارش در مواقع لزوم برای نشان دادن پیشرفت امور، تهیه می شود. در این نوع گزارش، پیشرفت کار سازمان با برنامه ای که قبلا تهیه شده مقایسه می گردد.

گزارش علت مساله

در این گزارش تنها از علل مساله صحبت می شود و به دلایل پیدایش مشکل پرداخته و مشکل یابی می شود.

گزارش راه حل مساله

در این نوع گزارش در رابطه با راه حل مساله صحبت می شود و از علل و نتایج آن بحثی به میان نمی آید. زمینه گزارش بیشتر در خصوص مشکل گشایی و راه حل های ممکن برای حل مساله می باشد.

گزارش مشورتی

این نوع گزارش از عهده یک فرد خارج است. در گزارش مشورتی همه ی مسولان واحد را دعوت می کنند و ضمن طرح مساله، نظر تک تک مدعوین را جویا می شوند و سپس نظر نهایی را طی گزارشی به مدیر مافوق ارائه می دهند.

گزارش اجرایی

این گزارش توسط سرپرستان اجرایی (واحدهای صف) تهیه میشود و نحوه ی اجرای عملیات در بخشهای مختلف تشریح می گردد.

 

 

منبع: کتاب اصول سرپرستی سازمان، رسول موسویان

مطلب پیشنهادی

راهنمای عملی برای ارتباط میان افراد

راهنمای عملی برای ارتباط میان افراد   راهنمای گوش دادن صحیح به گوینده نگاه کنید. …