بررسی کار

بررسی کار (روش سنجی و کار سنجی یا مهندسی روش ها)

بررسی کار یا مطالعه کار عموما در دو مبحث روش سنجی و کارسنجی مورد بررسی قرار می گیرد که مبحث روش سنجی یا یافتن بهترین شیوه ی انجام کارها مقدمه ای برای کارسنجی و تعیین زمان مناسب برای انجام آن کار می باشد.

روش سنجی به مفهوم یافتن بهترین نحوه ی انجام کار تعریف شده است و  از طریق اصلاح روش های کار حاصل می شود. یکی از فنون مورد استفاده در روش سنجی بررسی حرکات یا حرکت سنجی می باشد. حرکت سنجی یعنی دقت در جزئیات حرکات و عملیات انجام شده توسط کارمند یا کارگر درحین انجام یک جریان کاری، به منظور تصحیح جزئیات عملیات و حذف حرکات زائد و تعیین بهترین نحوه و روش انجام کار. برای این منظور لازم است ابتدا جریان حرکاتی که به طور جاری در زمینه ی کار مورد نظر انجام می شود به صورت نمودار ترسیم شود و سپس مورد تجزیه و تحلیل و اصلاح قرار گیرد و نمودار جدیدی با توجه به اصول صرفه جویی در حرکات یا اصول اقتصادی در حرکات تهیه شود. درتهیه نمودار وضع موجود حرکات، لازم است توالی حرکات اساسی در جریان کار در نمودار انسان و ماشین یا نمودار حرکات دست راست و چپ ثبت شود. نمودار انسان و ماشین، توازن زمان کار و بیکاری انسان و ماشین را نشان می دهد. نمودار حرکات دست راست و چپ نیز نشان دهنده حرکات هر دو دست در جریان کار می باشد.

یکی از مهمترین فنون اندازه گیری کار و کار سنجی، زمان سنجی می باشد. زمان سنجی به معنای اندازه گیری و سنجش زمان لازم برای انجام یک کار توسط یک کارمند و یا کارگر متوسط و معمولی، ازنظر سرعت کار، می باشد. به بیان دیگر زمان سنجی عبارت است از تعیین زمان لازم برای انجام هریک از عملیات تشکیل دهنده کارها به منظور تعیین زمان متوسط یا متعارف یا استاندارد. بدین معنی که سرعت کار افراد به کمک زمان سنجی بررسی و مشخص می شود که هر کارگر متوسطی با داشتن مهارتهای معین و کوششی که عادتا مبذول می دارد در چه مدت زمانی می تواند کارهای مشخصی را انجام دهد. میانگین استانداردهای زمانی که به این ترتیب به دست می آید، استاندارد مورد قبول را تشکیل می دهد.

یکی دیگر از فنون اندازه گیری کار، تکنیک ام تی ام می باشد. ام تی ام تکنیکی است که برای بهسازی روشها و تعیین زمان استاندارد، از طریق شناخت، طبقه بندی و تشریح حرکات مورد نیاز برای انجام شغل و سپس تخصیص ارزشهای زمانی از پیش تعیین شده به این حرکات به کار می رود. برای تعیین زمان استاندارد یک شغل کافی است تا اضافات مجازبه ارزشهای ام تی ام اضافه شود.

منبع: کتاب مدیریت تولید، بابک کاظمی

مطلب پیشنهادی

سیستم تولید به موقع ( Just-In-Time )

یک سیستم تولیدی بسیار هماهنگ که در آن تولید و جابه‏ جایی اقلام یا اجرای …