تخفیفات خرید و فروش از دیدگاه قوانین

اصولا مهمترین انواع تخفیف که در موسسات تجاری متداول است در چهار نوع مطرح می شود که برای دو مورد (تجاری و چانه زنی) از بابت آنها حسابداری هیچگونه ثبتی در دفاتر خریدار و فروشنده انجام نمی شود و برای دو مورد دیگر (نقدی و عیب و نقص) ثبت حسابداری وجود دارد.

تخفیف تجاری

گاهی فروشنده به دلایلی چون جلب مشتری و جلب خریداران عمده، کالا را به قیمتی ارزانتر از قیمت مندرج در فهرست بها یا کاتالوگ به خریدار اعطا می کند. اینگونه تخفیفات در دفاتر نشان داده نمی شوند و خریدار کالا را به قیمت تمام شده (پولی که می پردازد) در دفاتر ثبت می کند و فروشنده نیز به همین منوال عمل می نماید.

تخفیف چانه زنی (توافقی)

گاهی خریدار در زمان خرید، تخفیف هایی از فروشنده می گیرد که به آن تخفیف چانه زنی گویند. این نوع تخفیفات نیز در دفاتر نشان داده نمی شوند.

تخفیف نقدی

گاهی فروشنده کالا را به صورت نسیه به خریدار می فروشد که مهلتی را برای پرداخت مبلغ فاکتور فروش تعیین می کند اما برای تسریع وصول مطالبات خود، به مشتریانی که مبلغ فاکتور را پیش از موعد و طی مدتی معین از تاریخ صدور فاکتور پرداخت نمایند، تخفیفی در نظر می گیرد که به آن تخفیف نقدی گویند. این نوع تخفیف در دفاتر و حسابها نشان داده خواهد شد.

تخفیف به علت عیب و نقص

گاهی بعد از معامله آشکار می شود که کالای مورد معامله عیبی داشته است و خریدار در زمان معامله از آن اطلاع نداشته و یا گاهی کالا قبل از تحویل به خریدار آسیب می بیند که خریدار حق دارد معامله را فسخ کند و کالا را برگرداند (خیار عیب). اگر خریدار با اخذ تخفیف از فروشنده معامله را فسخ نکند، تخفیف به علت عیب و نقص میباشد. این نوع تخفیف در دفاتر ثبت گردیده و در حسابی به نام برگشت از خرید و تخفیفات نشان داده می شود.

نکته:

عقد خیاری در معاملات، عقدی است که برای طرفین یا یکی از آنها یا برای شخص ثالث اختیار فسخ وجود داشته باشد. از بین خیارات، خیار غبن و خیار عیب، بیشتر مورد توجه هستند. خیار غبن یعنی، زیان ناشی از عدم تعادل بین طرفین در زمان معامله که به زیان‌دیده بعد از آگاهی به غبن، حق فسخ می‌دهد (کسی که مالی را می فروشد یا می خرد و نداند که قیمت واقعی آن مال چیست و در معامله مغبون شود، اگر غبن او غبن فاحش باشد حق خواهد داشت معامله را فسخ کند)

 

 

منبع: کتاب حسابداری مالی مقدماتی، شهرام روزبهانی

کتاب اصول حسابداری، عزیر نبوی

ویکی پدیا

مطلب پیشنهادی

گزارش حسابرسان

گزارش حسابرس محصول نهایی حسابرسی در رابطه با حسابرسی صورت های مالی یک واحد مورد …