رفتار کارمندان موفق

برای موفقیت، رفتار همان قدر اهمیت دارد که توانایی، استعداد و پارتی. دکتر مارتین سلیگمان، نویسنده کتاب خوش بینی دریافته است که رفتار، نسبت به IQ، تحصیلات و سایر عوامل عامل تعیین کننده بهتری برای موفقیت است. او دریافت که افراد مثبت سالم تر زندگی می کنند و روابط بهتری دارند و در کارشان پیشرفت بیشتری می کنند و پول بیشتری هم در می آورند. افراد مثبت اندیش، به علت افکار مثبتی که دارند رفتاری متعادل و عادی از خود نشان می دهند. این رفتار زمینه را برای پیشرفت های بعدی آماده می کند. رفتار صحیح تفاوت بزرگی در کار شما  ایجاد خواهد کرد. سعی کنید چند رفتار را جز خصایص خود درآورید:

  1. من مسئول سرنوشت خود هستم. سعی کنید به طریقی متفاوت تر به کار خود نگاه کنید. منتظر فرصت نباشید، فرصت را ایجاد کنید.
  2. هر چیزی ممکن است. یادتان باشد اگر فکر کنید که نمی توانید، به احتمال خیلی زیاد نخواهید توانست. وقتی به چیزی اعتقاد داشته باشید و دائما به آن فکر کنید، به آن می رسید، شک نکنید.
  3. هرکاری حتی کار ناچیز و خیلی کوچک را خوب انجامش دهید. به کارتان افتخار کنید، به همه آن. در جزیی ترین کارها هم کلی ترین پتانسیل ها را به کار بگیرید.
  4. تک تک افراد یک ارتباط، برای شما مهم تلقی می شوند. با اینکه لازم است در محیط کار جدی باشید، اما باید با اطرافیان خود با مهربانی و مودبانه رفتار کنید چون نمیدانید این آدم ها کجا به دردتان خواهند خورد.
  5. شکست راه را برای موفقیت باز می کند. تفاوت بین افراد موفق و ناموفق در طریقه برخورد آنها با شکست هایشان است. افراد موفق هیچ گاه خود را زمین خورده نمی بینند بلکه از شکستشان درس گرفته و تجربه حاصل می کنند تا به موفقیت بعدی برسند.
  6. اینکه می دانم کافی نیست، اینکه چه کسانی را می شناسم هم مهم است. کارمندان موفق از اهمیت ارتباطات داخل و خارج از شرکت باخبرند. باید بتوانید فعالانه ارتباط تخصصی برای خود جور کنید. برای آینده تان ارتباط سازی کنید.
  7. ممکن است کارتان به طور کامل با شما سازگار نباشد اما کارمندان موفق طوری رفتار می کنند که انگار کار رویاهای خود را دارند.
  8. شیپور تشویقتان را خودتان بزنید. در مورد دستاوردهایتان و کارهایی که برای شرکت کرده اید، حرف بزنید. کارمندان موفق می دانند که چطور دستاوردهایشان را بدون اینکه پر ادعا برسند به گوش همه برسانند. تا شما زبان نگشایید کسی نخواهد دانست که چه هنری در شماست.
  9. همیشه چشم ها، گوش ها و ذهنتان را برای یافتن فرصت های خوب باز نگه دارید چون نمی دانید که چه وقت فرصتی پیش می آید که روند کارتان را تغییر دهید.

 

منبع: کتاب مدیریت محیط کار، مجید بخشنده

مطلب پیشنهادی

راهنمای عملی برای ارتباط میان افراد

راهنمای عملی برای ارتباط میان افراد   راهنمای گوش دادن صحیح به گوینده نگاه کنید. …