شرکت های سهامی

به طور کلی نحوه تشکیل شرکت سهامی بستگی به قوانین مصوب هر کشور دارد. در ایران طبق قوانین تجارت، برای تشکیل شرکت سهامی بایستی عده ای به نام موسسین که حداقل سه نفر باشند با توافق یکدیگر مقدمات تشکیل شرکت سهامی را پی ریزی نموده و پس از توافق قطعی با سایر شرکا همگی به عنوان موسسین شرکت، اساسنامه شرکت را طبق اساسنامه نمونه ضمیمه قانون تجارت تنظیم و امضا نمایند و بهای تمام سرمایه و یا حداقل ۳۵ درصد از بهای سهام سرمایه شرکت را نزد یکی از شعبات بانکها تودیع نموده و گواهی کتبی از شعبه بانک مربوطه دریافت نمایند. (در شرکت های سهامی عام، موسسین حق ندارند بیش از ۲۰ درصد سهام سرمایه شرکت را به خود اختصاص دهند و ۸۰ درصد سهام سرمایه شرکت بعد از اخذ مجوز از اداره ثبت شرکتهای قوه قضاییه به عامه مردم بایستی عرضه شود.) پس از اخذ گواهی بانکی و تنظیم اساسنامه بایستی، موسسین با مدارک شناسایی به اداره ثبت شرکت ها مراجعه و مدارک فوق را جهت ثبت شرکت ارائه دهند. پس از بررسی توسط اداره مزبور در صورت اهلیت موسسین، اداره ثبت شرکت ها، شرکت سهامی را به ثبت می رساند. در این مرحله شرکت سهامی خاص می تواند بلافاصله به عملیات معین شده در اساسنامه مثل تجارت یا تولید یا خدمات بپردازد اما شرکت سهامی عام در این مرحله حق انجام عملیات تجارتی یا تولیدی یا خدماتی را ندارد و فقط اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی داده شده است و بایستی موسسین شرکت سهامی عام اعلامیه پذیره نویسی شرکت را که مورد تایید اداره ثبت شرکت ها قرار گرفته به طرق مختلف به اطلاع عامه مردم رسانیده و فروش ۸۰ درصد بقیه سهام سرمایه شرکت را به عموم مردم انجام دهد. در مهلت خرید سهام (پذیره نویسی سهام) توسط مردم، موسسین نیز می توانند مجددا حداکثر معادل ۲۹ درصد دیگر از سهام سرمایه شرکت سهامی عام را خودشان خریداری (پذیره نویسی) نمایند و بایستی حداکثر سهام سرمایه شرکت یعنی نصف بعلاوه یک (۵۱%) به اشخاصی جدا از موسسین شرکت اختصاص یابد. در پایان مهلت پذیره نویسی یعنی در پایان مهلت فروش اکثریت سهام سرمایه شرکت به مردم چنانچه سهام سرمایه خریداری شده توسط مردم به علاوه سهام سرمایه خریده شده توسط موسسین مجموعا از ۵۱ درصد سرمایه شرکت که در اساسنامه مشخص شده بیشتر باشد، شرکت سهامی عام می تواند به ثبت قطعی برسد. برای این کار بایستی موسسین و پذیره نویسان اولین جلسه مجمع عمومی شرکت را تشکیل داده و ضمن اعلام رای ۵۱ درصد سهام سرمایه دایر بر تاسیس و شروع به کار شرکت، اولین هیات مدیره و بازرسان و روزنامه کثیرالانتشار جهت چاپ آگهی های شرکت را نیز تعیین و بایستی صورتجلسه کتبی اولین جلسه را برای ثبت شرکت به اداره ثبت شرکت های قوه قضاییه ارایه نمایند. پس از آن خلاصه تاسیس شرکت در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشار به هزینه شرکت سهام عام به چاپ رسیده و شرکت می تواند سرمایه دریافتی از موسسین و پذیره نویسان را برای اهداف مقرر در اساسنامه شرکت به کار اندازد. بنابراین هسته اصلی سرمایه پرداخت شده در شرکت سهامی خاص عبارت است از دارایی هایی (نقد یا غیرنقد) که موسسین شرکت بابت خرید سهام سرمایه پرداخته اند و در شرکت سهامی عام عبارت است وجوه نقد و غیرنقدی که توسط موسسین و پذیره نویسان (سهامداران غیرموسس) بابت خرید سهام سرمایه شرکت سهامی عام به شرکت پرداخته شده است.

 

 

منبع: کتاب حسابداری میانه ۲، علی فجرک

مطلب پیشنهادی

گزارش حسابرسان

گزارش حسابرس محصول نهایی حسابرسی در رابطه با حسابرسی صورت های مالی یک واحد مورد …