صحت معاملات تجاری از دیدگاه قوانین تجارت

در زبان تجارت، خرید و فروش کالا به داد و ستدی گفته می شود که در آن عین و مالکیت کالایی از طرف فروشنده به خریدار منتقل و قیمت آن به صورت پول نقد یا تعهد پرداخت پول در موعد معین، یا انتقال مال یا انجام دادن خدمتی از طرف خریدار به فروشنده تادیه (پرداخت) شود. بنابراین معاوضه کالاها با یکدیگر بدون آن که قیمتی بر آنها گذاشته شود، خرید و فروش به حساب نمی آید. شرایط صحت معاملات تجاری عبارت است از:

  1. مجاز بودن معامله: خرید و فروش آن کالا قانونا ممنوع نباشد.
  2. صلاحیت خریدار و فروشنده برای انجام معامله: فروشنده مالک باشد و ….
  3. قصد طرفین: قصد هر دو طرف خرید و فروش باشد.
  4. رضایت طرفین: طرفین مجبور به معامله نباشند.
  5. آگاهی طرفین: خریدار و فروشنده باید از مشخصات و بهای کالای مورد معامله مطلع باشند.

گاهی در معاملات تجاری، تمام یا بخشی از کالای فروخته شده در شرایط معین و بنا به دلایلی همچون عیب و نقص و آسیب دیدگی و یا اختلاف در مشخصات و یا اشتباه در رنگ و اندازه و مدل از طرف خریدار به فروشنده برگشت می شود که کالای برگشتی را از دید خریدار، برگشت از خرید و از دید فروشنده برگشت از فروش گویند. موارد اساسی که باعث برگشت از خرید و فروش می شوند عبارتند از:

  • عدم تطابق کالا با مشخصات: مانند جنس، رنگ، اندازه، مدل.
  • عیب و نقص: اگر بعد از معامله آشکار شود که کالای مورد معامله عیبی داشته است که خریدار در زمان معامله ازآن آگاه نبوده است.

 

 

منبع: کتاب حسابداری مالی مقدماتی، شهرام روزبهانی

مطلب پیشنهادی

گزارش حسابرسان

گزارش حسابرس محصول نهایی حسابرسی در رابطه با حسابرسی صورت های مالی یک واحد مورد …