معرفی کتاب

مدیریت استراتژیک 

کتاب مدیریت استراتژیک، فرد آر دیوید، ترجمه ی دکتر علی پارسائیان و دکتر سید محمد اعرابی، دفتر پژوهش های فرهنگی

کتاب سازمان استراتژی محور: با معرفی روش ارزیابی متوازن، رابرت اس کاپلان، دیوید پی نورتون، ترجمه ی پرویز بختیاری، انتشارات سازمان مدیریت صنعتی

کتاب خودآموز ارزیابی متوازن، رابرت کاپلان، دیوید نورتن، ترجمه ی بهروز نصر آزادانی، انتشارات ارکان دانش

کتاب جاری سازی استراتژی: راهنمای گام به گام پیاده سازی استراتژی در عمل، دکتر مجتبی لشکربلوکی، انتشارات آریانا قلم

کتاب استراتژی رقابتی: تکنیک های تحلیل صنعت و رقبا، مایکل پورتر، ترجمه ی جهانگیر مجیدی و عباس مهرپویا، موسسه خدمات فرهنگی رسا

کتاب اشتباهات و موفقیت های مدیریت، روبرت اف هارتلی، ترجمه ی مرتضی شآنی، انتشارات سازمان مدیریت صنعتی

کتاب سیستم های اطلاعات مدیریت: نگرش راهبردی، دکتر اصغر صرافی زاده، انتشارات ترمه

کتاب بازرگانی بین المللی، دکتر حسن اسماعیل پور، انتشارات نگاه دانش

کتاب چگونگی اداره ی کسب وکار در بحران اقتصادی، پرویز درگی، موسسه خدمات فرهنگی رسا

کتاب اصول بازاریابی (جلد اول)، فلیپ کاتلر، گری آرمسترانگ، ترجمه ی دکتر علی پارسائیانان، انتشارات ادبستان- جهان نو

کتاب اصول بازاریابی (جلد دوم)، فلیپ کاتلر، گری آرمسترانگ، ترجمه ی دکتر علی پارسائیانان، انتشارات جهان نو

کتاب ۵۰ بازی آموزش رهبری در سازمان، سی وی خی، سوکاندار هادینوتو، چارلز پی ان جی، آنگ یینگ ژن، ترجمه دکتر قاسم انصاری رنانی، نسترن سیمار اصل، انتشارات سرآمد

 

مدیریت کیفیت 

کتاب مدل تعالی EFQM 2013 از ایده تا عمل، دکتر منوچهر نجمی، انتشارات سازمان مدیریت صنعتی

کتاب ابزارهای استراتژیک و فرهنگی مدیریت کیفیت فراگیر (جلد اول)، دکتر مصطفی جعفری، مهندس سیدحسین اصولی، مهندس حسام شهریاری، مهندس مژده شیرازی منش، مهندس میرحسین فهیمی، موسسه خدمات فرهنگی رسا

کتاب ابزارهای استراتژیک و فرهنگی مدیریت کیفیت فراگیر (جلد دوم)، دکتر مصطفی جعفری، مهندس سیدحسین اصولی، مهندس حسام شهریاری، مهندس مژده شیرازی منش، مهندس میرحسین فهیمی، موسسه خدمات فرهنگی رسا

 

حسابداری مدیریت 

کتاب حسابداری مدیریت استراتژیک: از تئوری تا عمل (جلد ۱)، دکتر محمد نمازی با همکاری گروه علمی، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)

کتاب حسابداری مدیریت استراتژیک: از تئوری تا عمل (جلد ۱)، دکتر محمد نمازی با همکاری گروه علمی، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)

کتاب مدیریت مالی نوین (جلد اول)، استفان راس، رندلف وسترفیلد، بردفورد جردن، ترجمه ی دکتر علی جهانخانی و مجتبی شوری، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)

کتاب حسابداری عمومی پیشرفته: حسابداری شرکتها (تضامنی، سهانی و تعاونی)، شهرام روزبهانی، انتشارات نگاه دانش

کتاب حسابداری مالی تکمیلی، شهرام روزبهانی، موسسه انتشارات فراز اندیش سبز

کتاب حسابداری مالی مقدماتی، شهرام روزبهانی، موسسه انتشارات فراز اندیش سبز

کتاب اصول حسابداری، دکتر عزیز نبوی، انتشارات کتابخانه فروردین

 

مدیریت عمومی 

کتاب تئوری های مدیریت، دکترسید رضا جوادین، حسین جلیلیان، انتشارات نگاه دانش

کتاب تئوری های مدیریت پیشرفته، دکترسید رضا جوادین، حسین جلیلیان، انتشارات نگاه دانش

کتاب مدیریت عملکرد (فرد، تیم، سازمان)، مایکل آرمسترانگ، ترجمه ی دکتر بهروز قلیچ لی و دکتر داریوش غلام زاده، مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

کتاب مدیریت عمومی، دکتر سید مهدی الوانی، نشر نی

 

تحقیق و پژوهش 

کتاب البته واضح و مبرهن است که … رساله ای در مقاله نویسی، ضیاء موحد، انتشارات نیلوفر

کتاب آیین نگارش مقاله علمی پژوهشی، دکتر محمود فتوحی، انتشارات سخن

کتاب روشهای تحقیق در مدیریت، اوما سکاران، ترجمه دکتر محمد صائبی و دکتر محمود شیرازی، مرکز آموزش مدیریت دولتی ریاست جمهوری

کتاب راهنمای جامع کاربرد SPSS در تحقیقات پیمایشی، کرم حبیب پور و رضا صفری، انتشارات متفکران

 

 

معرفی کتاب شما

مرکز مدیریت اجرایی به منظور تقویت فرهنگ کتابخوانی و تبلیغ کتب با ارزش، از معرفی کتاب توسط شما استقبال می کند . شما خواندن چه کتابی را به مدیران اجرایی پیشنهاد می کنید ؟