چند نکته درباره من و شغلم

  1. هرگز از پیشرفت کردن در مسیر اهدافتان دست برندارید.
  2. عظیم ترین منبع ثروت ساز ارتباطات است. از کمترین و کوچکترین ارتباطات چشم پوشی نکنید و هر روز آن را تقویت کنید.
  3. وقت بگذارید و رزومه تان را تکمیل تر کنید. با هرکس و هر جایی که می توانید ارتباط برقرار کنید تا موقعیت های کاری جدید پیدا کنید.
  4. روی کار جدیدتان متمرکز شوید و اینکه چطور تجربیات بهتر و لذت بخش تری در محیط کار جدیدتان کسب کنید.
  5. هر روز چند دقیقه ای را به خود و افکارتان اختصاص دهید.
  6. برای انسان های بزرگ بن بست وجود ندارد چون بر این باورند که یا راهی خواهند یافت یا راهی خواهند ساخت.
  7. رحمت خداوند ممکن است تاخیر داشته باشد اما حتمی است.
  8. احساس اطمینان و نزدیک بودن به هدف، موجب می شود زودتر و بهتر به آن برسید.
  9. مهارت های برخورد با استرس که در محل کار غیر قابل اجتناب است، رایاد بگیرید.
  10. حتی اگر از کارتان متنفرهستید، ان را برای خود نگه دارید. لازم نیست به همه دنیا اعلام کنید.

انسان های موفق زمانی که در کاری موفق نمی شوند، به کشف نقاط ضعف خود می پردازند و بعد از شناسایی آنها با بررسی و تحلیل نسبت به برطرف کردنشان می کوشند.

 

 

منبع: کتاب مدیریت محیط کار، مجید بخشنده

 

مطلب پیشنهادی

راهنمای عملی برای ارتباط میان افراد

راهنمای عملی برای ارتباط میان افراد   راهنمای گوش دادن صحیح به گوینده نگاه کنید. …