تعریف کسب و کار

برای کسب و کار تعاریف مختلفی وجود دارد. به طور کلی کسب و کار به مجموعه فعالیت هایی گفته می شود که برای ارائه محصولات یا خدمات با رویکرد مالی، تجاری و صنعتی انجام می پذیرد و از انواع آن، می توان به کسب و کارهای بزرگ، کسب و کارهای کوچک و متوسط، کسب و کارهای اینترنتی و کسب و کارهای خانگی و … اشاره نمود. کسب وکار، قالب اصلی ساختار توسعه است. تعدد کسب و کارهای مختلف در هر جامعه علاوه بر درآمد و سود مادی و غیرمادی که برای صاحبان آن به همراه دارد، باعث می شود تا جامعه نیز از لحاظ رفاه (ثروت) و اشتغال، به تعادل نزدیک شود. بنابراین لازم است تا تمامی بخش های جامعه از خانواده گرفته تا سازمان ها و دولت دست به دست هم دهند تا فرهنگ کسب و کار در جامعه به وجود آید، یعنی افراد علاوه بر داشتن مهارت های اصلی کسب و کار، نگاه کسب و کارانه نیز داشته باشند. حساس شدن فرد نسبت به محیط اطراف خود در زمینه ی کسب و کار، که شامل آشنایی با انواع کسب و کارها، محصولات، نام شرکت ها و نام بنیان گذاران کسب و کارهای مختلف است را نگاه کسب و کارانه می گویند. کسب درآمد از طریق کسب و کار، یک ارزش است.

 

 

 

مطلب پیشنهادی

مـدیـریـت بـحـران

مدیریت در واقع هنر استفاده از منابع موجود برای نیل به هدفهای مطلوب با حداکثر …