بایگانی برچسب: منابع مالی

منابع چهارگانه مدیریت در سرپرستی

مدیران و سرپرستان برای اداره امور مدیریت و سرپرستی به منابع چهارگانه نیازمندند. کاربرد هریک از این منابع گامی است موثر در مسیر تحقق هدفهای سازمانی. منابع اطلاعاتی: شامل برنامه ها، آیین نامه ها و دستورالعمل هایی که مدیران بر اساس آن فعالیت سازمان را به پیش می برند. منابع …

توضیحات بیشتر »