راز احساسی رهبران بزرگ

آیا شما هم جزء افرادی هستید که فکرمی کنند احساسات نقطه ضعف انسان هستند و برای پیشرفت کردن باید عواطف را کشت؟

احساسات نه تنها مانع پیشرفت و ترقی نیستند، بلکه به عنوان یک فاکتور حیاتی برای دستیابی به موفقیت هم قلمداد می شوند. رهبران بزرگ برای احساسات خود ارزش قایل هستند، آنها را می پذیرند و اجازه درک کامل آنها را به خود می دهند. آنها هیچگاه سعی در سرکوب کردن احساسات خود ندارند و هرگز به عواطف خود بی توجهی نمی کنند و به سادگی از آن عبور نمی کنند. آن ها با احساساتشان نمی جنگند فقط آن را قبول کرده و با تمام وجود حسش می کنند اما میان واکنش آگاهانه و واکنش انگیزشی ناشی از احساسی خاص تفاوت قایل می شوند (بلوغ احساسی). رهبران بزرگ احساسات خود را درک می کنند، آنها را مخاطب قرار داده و مطابق با آن ها واکنش نشان داده و تصمیم گیری می کنند. شهود، هنر درک بدون استدلال است. اگر به احساساتتان ایمان داشته باشید، چیزی نخواهد گذشت که به مرحله شهود عینی می رسید.

فرار از احساسات، مشکلات روحی و جسمی را در بردارد. پس باید احساساتمان را پذیرفته و درک کنیم اما سعی کنیم واکنش هایمان آگاهانه باشد نه اینکه واکنشی انگیزشی بر اساس احساسی خاص.

 

 

منبع: کتاب مدیریت محیط کار، مجید بخشنده

مطلب پیشنهادی

راهنمای عملی برای ارتباط میان افراد

راهنمای عملی برای ارتباط میان افراد   راهنمای گوش دادن صحیح به گوینده نگاه کنید. …