سیستم تولید به موقع ( Just-In-Time )

یک سیستم تولیدی بسیار هماهنگ که در آن تولید و جابه‏ جایی اقلام یا اجرای خدمات در سیستم، درست در زمان نیاز انجام می‏شود. در این استراتژی ، مواد خام و قطعات هنگامی خریداری یا ساخته می شود که در مراحل مختلف فرآیند تولید مورد نیاز باشد. کالاهای نیمه ساخته ی مورد نیاز در هر یک از مراحل تولید قبل از اینکه در مرحله ی بعدی لازم باشد ، تولید نمی شود. کالاهای ساخته شده نیز هنگامی تولید می شود که برای تامین سفارش مشتریان ضرورت داشته باشد. تمام ضایعات یعنی هر چه ارزشی به محصول یا خدمت اضافه نمی‏کند، باید حذف شوند مانند تولید بیش از نیاز، زمان‏های توقف، حمل و نقل،ضایعات فرآیند، موجودی، منابع استفاده نشده یا درست استفاده نشده و …
در سیستم JIT لازم است فروشندگان، و تامین کنندگان مواد و قطعات کاملا مرغوب را در دسته های کوچک و فواصل زمانی دقیق و مناسب تحویل دهند زیرا در سیستم کالاهای نامرغوب و تحویل های خارج از زمان پیش بینی، باعث گسیختگی در جریان منظم کارها می شود. در این نظام بازرسی و کنترل کیفی بر دوش فروشنده و تامین کننده است. در این سیستم تولید به موقع تامین کنندگان محدود، ولی قابل اعتماد و با ارتباطات مستمر انتخاب می شوند. در بحث تامین کالا بر اساس اصول JIT و زنجیره تامین ناب انتخاب چند تامین کننده مد نظر نمی باشد بلکه برای یک نوع کالا، یک یا دو تامین کننده در نظر گرفته می شود و هدف از این روش‏‏‏‎‎‎‏، کار با تامین کنندگان مطمئن و معتبر است. سیستم کانبان، یک سیستم اطلاعاتی است که همواره جریان تولید را کنترل می‏کند تا از محصول مورد نظر به مقدار لازم و در زمان مورد نیاز تولید شود.

بنابراین می توان گفت سیستم JIT عبارت از سیستمی است که مواد به موقع و به حد نیاز خریداری و همزمان در فرآیند تولید ، مصرف و به کالای ساخته شده در طی روز تبدیل شود و بلافاصله بسته بندی ، بارگیری و برای مشتریان ارسال گردد. چنین سیستم بسیار دقیق ، مستلزم برنامه ریزی دقیق ، هماهنگی موثر ، همکاری صمیمانه بین کارکنان و مدیران است و هنگامی تحقق پیدا می کند که فرهنگ سازمانی مطلوب و وجدان کاری واقعی و انضباط پذیری داوطلبانه و خود کنترلی در یک کار گروهی وجود داشته باشد.

مطلب پیشنهادی

هزینه های مربوط به موجودیها

برای تجزیه و تحلیل سیستم کنترل موجودی، تشخیص هزینه های موجودی ضروری است. زیرا هدف …