اهداف مطالعه کار

مطالعه کار گامی موثر در بهبود کار می باشد و به کارفرما و نیروی کار کمک می نماید تا:

  1. از نیروی انسانی به عنوان کارآمدترین عضو حیاتی در سازمان بهره گیری مناسب به عمل آید.
  2. موجب تسهیل کارهای دشوار و حذف کارهای غیرضروری و خسته کننده می شوند.
  3. از اتلاف وقت و زمان در انجام کارها جلوگیری به عمل می آورد.
  4. با استقرار مناسب تجهیزات و امکانات در فضای مناسب موجب عملکرد مطلوب می گردد.
  5. ضایعات را به حداقل ممکن رسانده و از هدر رفتن منابع جلوگیری می نماید.
  6. موجب بهره گیری موثر از فضا و محیط کار می گردد.
  7. حجم کار را از طریق بررسی علمی حرکات به حداقل ممکن می رساند.
  8. فرایند روش کار را بهبود بخشیده موجب افزایش کارایی کارکنان می گردد.
  9. عمر مفید ابزار و ماشین آلات و تجهیزات را بالا برده و نگهداری و بهره برداری از آنها را تسهیل می نماید.
  10. بهره وری مناسب ازمنابع مادی و مالی یا اصل صرفه جویی در به کارگیری هریک از منابع انسانی و اطلاعاتی لحاظ می شود.

منبع: کتاب اصول سرپرستی سازمان، رسول موسویان

مطلب پیشنهادی

سیستم تولید به موقع ( Just-In-Time )

یک سیستم تولیدی بسیار هماهنگ که در آن تولید و جابه‏ جایی اقلام یا اجرای …