مدیران بدانند

نسبتهای مالی

به طور کلی نسبت های مالی مهم در چهار گروه طبقه بندی می شوند: نسبت های نقدینگی : این نسبت ها نشان دهنده توانایی شرکت در پاسخ گویی به تعهدات کوتاه مدت است. نسبت های بدهی یا اهرمی: نشان دهنده توانایی شرکت در بازپرداخت تعهدات کوتاه مدت و بلند مدت …

توضیحات بیشتر »

تجزیه و تحلیل صورتهای مالی

نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل صورتهای مالی هم برای مدیران شرکت وهم برای ذینفعان بیرونی شرکت مورد استفاده قرار میگیرد. روشهای مختلف تجزیه و تحلیل صورت های مالی عبارتند از: تجزیه وتحلیل افقی (روند)، تجزیه وتحلیل عمودی و تجزیه وتحلیل نسبت های مالی. در روش تجزیه وتحلیل افقی تغییرات هر …

توضیحات بیشتر »

درباره مدیریت استراتژیک

مدیریت استراتژیک، تلفیق هنر و علم جهت تدوین، اجرا و ارزیابی تصمیمات وظیفه ای چندگانه است که سازمان را قادر می سازد به اهداف بلندمدت خود دست یابد و بر هماهنگ کردن مدیریت، بازاریابی، امور مالی، عملیات، تحقیق و توسعه و سیستم های اطلاعات رایانه ای تاکید می کند. مدیریت …

توضیحات بیشتر »

پنج مهارت کسب و کار آینده ساز

موفقیت در هر کسب و کاری، به مهارت های خاص نیاز دارد. مهارت های مورد نیاز در کسب و کار باید در حدی باشد که بتواند جوابگوی نیازهای دنیای رقابتی روز باشد. بنابراین برای موفقیت در کسب و کار، علاوه بر داشتن دانش فنی و تخصص کافی درآن زمینه، نیاز …

توضیحات بیشتر »

طرح توجیهی کسب و کار اینترنتی

طرح توجیهی کسب و کار اینترنتی، طرح و برنامه ای دقیق و از پیش تعیین شده قبل از شروع کار است و شامل تجزیه و تحلیل های اولیه در مورد موضوعات مختلف کار از ابتدا تا انتها است. طرح کمک می کند که قبل از شروع کار، علاوه بر داشتن …

توضیحات بیشتر »

راهنمای عملی سرپرستان برای حل بحران ها

راهنمای عملی سرپرستان برای حل بحران ها   برای جلب همکاری خودتان سرمشق باشید. ایجاد اعتماد کنید. کاریکنید که محبوب شوید. نشان دهید که همکاری منافعی را به همراه دارد.   برای کم کردن اشکالات مصالح در مورد طرح ریزی، سفارش کالا، انتخاب مصالح، بازرسی مصالح و انبار کردن مصالح …

توضیحات بیشتر »

راهنمای عملی برای کاهش حوادث و بحران ها

راهنمای عملی برای کاهش حوادث و بحران ها   برای کم کردن تعداد حوادث درباره هر حادثه هرقدر هم جزیی باشد تحقیق کنید. ترتیبی دهید که همه در کارگاه خبر حادثه را بشنوند. از تابلو اعلانات بیشتر استفاده کنید. کارکنانی را که بی مبالات به نظر می رسند تحت نظر …

توضیحات بیشتر »

راهنمای عملی برای ارتباط میان افراد

راهنمای عملی برای ارتباط میان افراد   راهنمای گوش دادن صحیح به گوینده نگاه کنید. با تکان دادن سر و گرفتن قیافه مناسب گفتار او را تاکید کنید. از حرکتها و کارهای انحرافی بپرهیزید. به گوینده نشان دهید که آرزومند شنیدن سخنان او هستید. پرسشهایی را مطرح کنید. گفتار اور …

توضیحات بیشتر »

نمودار بارچارت هانری ال. گانت

گانت، نظریه پاداش و تشویق تیلور را مورد بررسی مجدد قرار داد و نظریه “پرداخت دستمزد در مقابل هر قطعه تولید” تیلور را کنار گذاشت . او بیان کرد که کاری که هر روز به کارگر واگذار می شود، اگر کارگر آن کار را به طور کامل انجام دهد مبلغی …

توضیحات بیشتر »

نقش سرپرستی در ایجاد انگیزش

انگیزه ها و هدف ها دو عامل موثر بر شکل گیری رفتار بوده و عموما فرض بر این است که رفتار تصادفی نیست و قابل پیش بینی است، یعنی رفتاری که از فردی سر می زند، بیان کننده یک سری اهداف و انگیزه هاست. هنگامی که انسان در موقعیتی برانگیزنده، …

توضیحات بیشتر »