اهمیت مساله تعمیرات و نگهداری در سیستم تولید

مساله تعمیرات و نگهداری از سه  جنبه حائز اهمیت است:

جنبه فنی

تعمیر، تعویض، تجدید و جایگزینی وسایل و تجهیزات که به زبان انگلیسی به آن ۳R می گویند. در تعمیر، ماشین بدون عوض کردن قطعه ای صرفا از طریق سرویس، تنظیم، روغن کاری، شستشو و غیره مجددا آماده خدمت می شود. در تعویض، قطعات و قسمت های فرسوده و خراب و غیرقابل استفاده از ماشین جدا می شود و به منظور بهبود ماشین، وسایل و قطعات یدکی نو جایگزین فرسوده ها می شود. در تجدید و نوسازی، ماشین ها و ابزار جدید و چه بسا با ظرفیت و کیفیت متفاوت جایگزین قبلی ها می شوند.

جنبه مالی

از جنبه مالی و حسابداری، تعمیرات به حساب تعمیرات گذاشته می شود. لکن تجدید و تعویض کلی ماشین آلات،  با استفاده از بودجه سرمایه ای انجام می شود و مربوط به هزینه هایی است که صرف تهیه دارایی هایی می شود که بازدهی آنها در طول چند دوره حسابداری ظاهر شده و برای آن ها ذخیره استهلاک در نظر گرفته می شود.

جنبه مدیریتی

منظور از تعمیرات و نگهداری از نظر مدیریت آن است که قابلیت اعتماد وسایل و ماشین آلات بیشتر شود. با انجام عملیات تعمیر و تامین گروه تعمیراتی می توان قابلیت اعتماد و اطمینان وسایل و ماشین آلات را افزایش داد.

پیش بینی و تشخیص زمان تجدید و تعویض ماشین آلات و تجهیزات، امر دشواری لست و از ظاهر ماشین نمی توان به سادگی به این امر پی برد. کارشناسان اقتصادی، مهندسین و حسابدارها هرکدام از دید خود عمر اقتصادی را با ضابطه ای تشخیص می دهند

کارشناسان اقتصادی بر اساس مخارج و درآمد به این مساله نگاه می کنند و معتقدند که همواره باید درآمد بر مخارج فزونی داشته یا قیمت تمام شده در حداقل باشد. مهندسین در صنایع معمولا عمر اقتصادی را از روش های کمی و تحلیلی پیش بینی و محاسبه می کنند. حسابدارها نیز معمولا به سیستم استهلاک متوسل می شوند تا جایی که ماشین دیگر اثری در دفاتر حساب باقی نگذارد.

مساله تعمیرات و نگهداری ارتباط مستقیم با امر کنترل کیفیت دارد و بهبود کار ماشین باعث بهبود کیفیت تولیدات می شود. با انجام تعمیرات صحیح و به موقع، وجود انبار و ذخیره ی قطعات یدکی، تامین گروه های تعمیراتی مجهز و متبحر، می توان قابلیت اعتماد و اطمینان به وسایل، ماشین ها و امر کنترل کیفی را افزایش و بهبود بخشید. در صورتی که در کار تعمیرات و نگهداری، برنامه ریزی و کنترل صحیحی وجود داشته باشد، باعث افزایش عمر مفید ماشین آلات و کاهش هزینه های تعمیرات و نگهداری و نیز تقلیل زمان از کارافتادگی های ناگهانی (تعمیرات اتفاقی اضطراری) خواهد شد. لازم است انواع تعمیرات و نگهداری را که باید به صورت روزانه، هفتگی، ماهیانه، شش ماه یکبار و سالیانه انجام شوند، مشخص و در فرمهای ویژه ثیت کرد. این عمل از جهت داشتن سوابق کار ماشین ها و دقت در حسن اجرای برنامه های تعمیراتی ضروری است.

منیع: کتاب اصول سرپرستی، داریوش ترهنده

       کتاب مدیریت تولید، بابک کاظمی

مطلب پیشنهادی

سیستم تولید به موقع ( Just-In-Time )

یک سیستم تولیدی بسیار هماهنگ که در آن تولید و جابه‏ جایی اقلام یا اجرای …