حسابداری مدیریت چیست؟

حسابداری مدیریت یک سیستم اطلاعاتی است که اطلاعات مالی و همچنین غیرمالی مربوط را جمع آوری، ثبت، طبقه بندی و تلخیص می کند تا مورد استفاده تصمیم گیرندگان داخلی، به ویژه مدیریت، برای انجام دادن وظایف (بودجه بندی، برنامه ریزی، کنترل و…) و تصمیم گیری های اقتصادی قرار گیرد. حسابداری مدیریت در مقایسه با حسابداری مالی، بر برنامه ریزی و آینده تاکید بیشتری دارد و الزامی به رعایت اصول یا استانداردهای پذیرفته شده حسابداری(GAAP)  ندارد. همچنین از سایر علوم از قبیل مدیریت، اقتصاد، روانشناسی، آمار و ریاضی نیز استفاده می کند. با این وجود، حسابداری مدیریت بسیاری از اطلاعات انتشار یافته حسابداری مالی را به کار می برد و سیستم کاملا مجزایی ندارد و گاهاً از آن به عنوان یک نوع حسابداری صنعتی پیشرفته یاد می شود.

 

مطلب پیشنهادی

گزارش حسابرسان

گزارش حسابرس محصول نهایی حسابرسی در رابطه با حسابرسی صورت های مالی یک واحد مورد …