سفته چیست؟

سفته سندی است که به موجب آن، امضا کننده تعهد می کند مبلغی را در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معینی و یا به حواله کرد آن شخص، سازگاری نماید. سفته به صورت چاپی و معمولا توسط بانکهای ملی به فروش می رسد.  حداکثر مبلغ تعهد هر سفته به صورت چاپی بر روی آن چاپ شده و به میزان تمبر سفته بستگی دارد. برای محاسبه مبلغ سفته ای که می خواهد صادر شود یک نسبت در نظر می گیرند مثلا  (نسبتی که درزمان صدور تعریف شده است). یعنی اگر مثلا بخواهند سفته ای تا مبلغ ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال صادر کنند باید در کنار سفته نوشته شده باشد تا مبلغ ۱۰٫۰۰۰ ریال. در این حالت می توان روی این سفته تعهدی تا سقف ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ایجاد نمود. (۱۰٫۰۰۰ =  * ۲٫۰۰۰٫۰۰۰). سررسید سفته می تواند به سه حالت عندالمطالبه، در تاریخ معین و یا پس از مدت زمانی معین تعیین شود.

نکول سفته

در صورتی که مبلغ سفته در سررسید توسط متعهد (صادر کننده سفته) پرداخت نشود می گویند سفته نکول شده است. چنانچه شما سفته را برای وصول به بانک سپرده اید ولی سفته نکول شده است، اسناد تجاری فرد متعهد فاقد ارزش است و باید به حساب های دریافتنی تبدیل شود. از طرفی بانک هزینه هایی را که در جهت وصول سفته متحمل شده از قبیل کارمزد و سایر هزینه ها از حساب بانکی شما برداشت می کند و این منطقی است که شما هزینه های فوق را به دلیل نکول سفته به بدهکاری حساب فرد متعهد منظور نمایید.

 

 

منبع: کتاب حسابداری مالی مقدماتی، شهرام روزبهانی

 

مطلب پیشنهادی

گزارش حسابرسان

گزارش حسابرس محصول نهایی حسابرسی در رابطه با حسابرسی صورت های مالی یک واحد مورد …