پنج مهارت کسب و کار آینده ساز

موفقیت در هر کسب و کاری، به مهارت های خاص نیاز دارد. مهارت های مورد نیاز در کسب و کار باید در حدی باشد که بتواند جوابگوی نیازهای دنیای رقابتی روز باشد. بنابراین برای موفقیت در کسب و کار، علاوه بر داشتن دانش فنی و تخصص کافی درآن زمینه، نیاز به پنج مهارت کسب و کار آینده ساز نیز وجود دارد که دالان موفقیت نامیده می شوند.

  • مهارت های مدیریتی: ارتباطات، تصمیم گیری، کار گروهی و سرپرستی
  • مهارت های مالی و اقتصادی: هزینه و سود، نگاه اقتصادی و آشنایی با اصول حسابداری
  • مهارت های بازاریابی: خرید، فروش، مفاهیم بازار و بازاریابی
  • مهارت استفاده از فناوری اطلاعات: مهارت کار با رایانه، اینترنت و تجارت الکترونیکی
  • دانستن زبان خارجی به خصوص زبان انگلیسی

کسی که برای مدتی در زمینه ای فعالیت می کند، در نتیجه ی عمل، تجربه و دانشی که فرا گرفته است، تخصص لازم را پیدا خواهد کرد. حال اگر این فرد بخواهد برای خودش کسب و کار مستقلی ایجاد کند یا در سلسه مراتب مدیریت یک شرکت ارتقا یابد لازم است که پنج مهارت کسب و کار آینده ساز را فراگیرد تا بتواند در کار یا آینده شغلی خود موفق شود. همچنین اگر این فرد بخواهد ایده های جدیدی را پیاده سازی کند که تا به حال کسی انجام نداده باشد، نیاز به داشتن مهارت های کارآفرینی دارد.

 

 

 

منبع: کتاب کارآفرینی در کسب و کار اینترنتی، احمدپور داریانی و فرخ حیاتی

مطلب پیشنهادی

نمودار بارچارت هانری ال. گانت

گانت، نظریه پاداش و تشویق تیلور را مورد بررسی مجدد قرار داد و نظریه “پرداخت …