چند راه حل مدیریتی برای به حداقل رساندن منفی گرایی در محیط کار

  1. آن دسته از کارمندانی که دچار منفی گرایی شده اند را مشخص کرده و دلیل اصلی نارضایتی آنها را بررسی کنید.
  2. صحبت هایتان را با آرامش و متانت شروع کرده و به پایان رسانید.
  3. برای بررسی سوالات و دغدغه های کارمندان وقت بگذارید و به آنها توجه کنید.
  4. وقتی چند نفر از هنجارها سرپیچی می کنند، برای همه کارمندان قانون نگذارید.
  5. موقعیت رشد و پیشرفت را برای همه مهیا کنید. آموزش، ایجاد موقعیت، ترفیع و امثال آن نشانه تعهد شرکت به کارمندانش است.
  6. با کارمندان با عدالت و انصاف برخورد کنید.
  7. در مقابل افکار منفی گرایانه واکنش سریع و خشن نشان ندهید. کار را از این که هست بدتر نکنید.
  8. مساله ای که باعث ایجاد تفکر منفی شده را از دیدگاه کارمند نیز تجزیه و تحلیل کنید.
  9. موقعیت هایی فراهم کنید که در آن کارمندان در مورد کار خود تصمیم گیری کنند. یکی از دلایل بروز منفی گرایی و نارضایتی این است که مدیران بدون مشورت کارمند برای کار او تصمیم گیری می کنند.

 

منبع: کتاب مدیریت محیط کار، مجید بخشنده

مطلب پیشنهادی

راهنمای عملی برای ارتباط میان افراد

راهنمای عملی برای ارتباط میان افراد   راهنمای گوش دادن صحیح به گوینده نگاه کنید. …