مدیریت استراتژیک

درباره مدیریت استراتژیک

مدیریت استراتژیک، تلفیق هنر و علم جهت تدوین، اجرا و ارزیابی تصمیمات وظیفه ای چندگانه است که سازمان را قادر می سازد به اهداف بلندمدت خود دست یابد و بر هماهنگ کردن مدیریت، بازاریابی، امور مالی، عملیات، تحقیق و توسعه و سیستم های اطلاعات رایانه ای تاکید می کند. مدیریت …

توضیحات بیشتر »

طرح توجیهی کسب و کار اینترنتی

طرح توجیهی کسب و کار اینترنتی، طرح و برنامه ای دقیق و از پیش تعیین شده قبل از شروع کار است و شامل تجزیه و تحلیل های اولیه در مورد موضوعات مختلف کار از ابتدا تا انتها است. طرح کمک می کند که قبل از شروع کار، علاوه بر داشتن …

توضیحات بیشتر »

مدیریت بر مبنای هدف (MBO)

گسترش منطقی هدف گذاری به طور سنتی نام مدیریت بر مبنای هدف را گرفت که گرایش جهت برنامه ریزی، کنترل، ارزیابی کارکنان و عملکرد کلی سیستم است. MBO را به پیتر دراکر نسبت می دهند که معتقد است روشی است که اهداف ملموس، قابل بررسی و قابل اندازه گیری تبیین …

توضیحات بیشتر »

مـدیـریـت بـحـران

مدیریت در واقع هنر استفاده از منابع موجود برای نیل به هدفهای مطلوب با حداکثر کارآیی می باشد . شاید در شرایط عادی همه ما مدیران خوبی باشیم ولی سوال این است که در شرایط غیر متعارف و بحرانی چگونه هستیم ؟ با آگاهی از شرایط بحران ، امروزه مدیریت …

توضیحات بیشتر »

طوفان فکری

طوفان فکری، یک فن موثر برای حداکثر سازی پتانسیل گروهی است که برای خلق ایده هایی که بیشترین امکان موفقیت را دارد تلاش می کند و توسط آلکس اف آسبورن (۱۹۵۳) مطرح شد. در واقع این روش، اقدامی گروهی برای حل یک مشکل از طریق ایجاد سریع راه حل های …

توضیحات بیشتر »

سناریو نویسی

سناریو داستانی توصیفی از بدیل های موجه است که به بخش خاصی از آینده نظر دارد. سناریو ابزاری برای نظم بخشیدن به درک و تصور سازمان از محیط های بدیل آینده است که تصمیم ها ممکن است در هر کدام از آنها به وقوع بپیوندد. سناریو از صنعت سینما وارد …

توضیحات بیشتر »

روش دلفی

یکی از فنون تفکر شهودی در خصوص رخدادها و پیش بینی های آن است که نام آن از یک معبد یونانی گرفته شده است. دلفی فرآیندی ساختار یافته برای جمع آوری و طبقه بندی دانش موجود در نزد گروهی از کارشناسان و خبرگان است که از طریق توزیع پرسشنامه و …

توضیحات بیشتر »

تکنیک تحلیل نقش (Role Analysis Technique)

 این تکنیک جهت روشن نمودن انتظارها و تعهدهای نقش اعضای گروه ها جهت بهبود اثربخشی گروه طراحی شده است. در سازمان ها، هرکدام از افراد دارای نقش خاص که لازمه رفتاری خاص است می باشند. روشRAT بر اساس روشن شدن نقش افراد در گروهها و مشخص شدن انتظاری که اعضای …

توضیحات بیشتر »

جلسه رویارویی

یک جلسه یک روزه است که مدیران سراسر سازمان، سلامت سازمان خودشان را مطالعه می کنند و ابزار سریعی برای حل مشکل، افزایش ارتباطات، درگیری و تعهد می باشد به این ترتیب که گروه مدیریت اطلاعاتی درباره مشکلات عمده تهیه نموده، علت ها را تحلیل کرده، جهت تصحیح مشکلات طرح …

توضیحات بیشتر »

تئوری اقتضایی لارنس و لورش

اساس تئوری بر این است که محیط های بیرونی متفاوت، ساختارهای سازمانی مختلف می طلبند و سازمان های اثربخش تناسب مطلوبی بین ساختار و محیط شان وجود دارد در حالی که سازمان های غیر اثربخش فاقد آن می باشند. محیط بیرونی جهانی است که سازمان باید در آن عمل کند …

توضیحات بیشتر »