بایگانی برچسب: اصول سرپرستی

ارتباطات و مسولیت های مهم سرپرستی

, سرپرستی را باید هنر مدیریت و نوعی رهبری دانست زیرا هنر جلب مشارکت زیردستان برای انجام فعالیت های سازمانی است. سرپرست فردی است که از طریق برقراری ارتباط، فعالیت های سازمان را به وسیله ی زیردستان (نیروی خط مقدم کار و تولید) به انجام می رساند و به طور …

توضیحات بیشتر »