بایگانی برچسب: صورتهای مالی

کاربرگ چیست؟

معمولا حسابدارها در عمل قبل از اینکه حسابها را ببندند، صورتهای مالی را تهیه می کنند. برای همین ابتدا از فرمی به عنوان پیش نویس برای انجام اصلاحات پایان دوره و بستن حسابها و اطمینان از صحت کار خود استفاده می کنندکه به آن کاربرگ می گویند. کاربرگ، فرم یا …

توضیحات بیشتر »