بایگانی برچسب: مدیریت منابع انسانی

نمودار بارچارت هانری ال. گانت

گانت، نظریه پاداش و تشویق تیلور را مورد بررسی مجدد قرار داد و نظریه “پرداخت دستمزد در مقابل هر قطعه تولید” تیلور را کنار گذاشت . او بیان کرد که کاری که هر روز به کارگر واگذار می شود، اگر کارگر آن کار را به طور کامل انجام دهد مبلغی …

توضیحات بیشتر »