بایگانی برچسب: مدیریت

مدیریت پرسنل خشمگین

امروزه تعداد کارگرانی که بیش ار حد کار می کنند و بیش از حد عصبی می شوند، رو به افزایش است. این امر بر روابط افراد در کلیه سطوح سازمان تاثیر می گذارد. سازمان ها نیز غیر مستقیم به ایجاد چنین شرایطی کمک می کنند چرا که نیازمند کار بیشتر …

توضیحات بیشتر »

چند راه حل مدیریتی برای به حداقل رساندن منفی گرایی در محیط کار

آن دسته از کارمندانی که دچار منفی گرایی شده اند را مشخص کرده و دلیل اصلی نارضایتی آنها را بررسی کنید. صحبت هایتان را با آرامش و متانت شروع کرده و به پایان رسانید. برای بررسی سوالات و دغدغه های کارمندان وقت بگذارید و به آنها توجه کنید. وقتی چند …

توضیحات بیشتر »