ثربلیگزها

حرکات از ساده ترین تا پیچیده ترین عبارت اند از:

  • حرکات انگشت
  • حرکات انگشت و مچ
  • حرکات انگشت، مچ و ساعد
  • حرکات انگشت، مچ، ساعد و بازو
  • حرکات انگشت، مچ، ساعد، بازو و بدن

فرانک گیلبرث و لیلیان گیلبرث نخستین افرادی بودند که به طور جامع طبیعت حرکات بدنی را بررسی و تجزیه و تحلیل کردند و رشته ی بررسی حرکات را توسعه بخشیدند. گیلبرثها حرکات بدنی را به ۱۸ عنصر اساسی طبقه بندی و تقسیم نمودند که به آن ثربلیگز (عکس کلمه گیلبرث) گویند. در این روش، کلیه فعالیت های انسان در قالب ۱۸ نوع علامت با رنگهای خاص و حروف الفبا مشخص شده اند و به کمک علائم مذکور، فعالیت ها مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می گیرند.

========================

منبع: کتاب مدیریت تولید، بابک کاظمی

مطلب پیشنهادی

سیستم تولید به موقع ( Just-In-Time )

یک سیستم تولیدی بسیار هماهنگ که در آن تولید و جابه‏ جایی اقلام یا اجرای …