رشد فردی و سازمانی

به خودتان استراحت دهید و شکر گذار باشید

همه ما چیزهایی داریم که با آن ها احساس آرامش می کنیم. برای چند دقیقه صحبت با خدای دانا و توانا این کار را می کند. برای بعضی ها یوگا، مدیتیشن یا حمام آب گرم کمک کننده است. هر روز یک مدت زمان، هرچند کوتاه، حتی در حد نیم ساعت …

توضیحات بیشتر »

راز احساسی رهبران بزرگ

آیا شما هم جزء افرادی هستید که فکرمی کنند احساسات نقطه ضعف انسان هستند و برای پیشرفت کردن باید عواطف را کشت؟ احساسات نه تنها مانع پیشرفت و ترقی نیستند، بلکه به عنوان یک فاکتور حیاتی برای دستیابی به موفقیت هم قلمداد می شوند. رهبران بزرگ برای احساسات خود ارزش …

توضیحات بیشتر »

ارتباطات و مسولیت های مهم سرپرستی

, سرپرستی را باید هنر مدیریت و نوعی رهبری دانست زیرا هنر جلب مشارکت زیردستان برای انجام فعالیت های سازمانی است. سرپرست فردی است که از طریق برقراری ارتباط، فعالیت های سازمان را به وسیله ی زیردستان (نیروی خط مقدم کار و تولید) به انجام می رساند و به طور …

توضیحات بیشتر »

مدیریت پرسنل خشمگین

امروزه تعداد کارگرانی که بیش ار حد کار می کنند و بیش از حد عصبی می شوند، رو به افزایش است. این امر بر روابط افراد در کلیه سطوح سازمان تاثیر می گذارد. سازمان ها نیز غیر مستقیم به ایجاد چنین شرایطی کمک می کنند چرا که نیازمند کار بیشتر …

توضیحات بیشتر »

نقش نیروی انسانی در سازمان ها از دیدگاه برخی صاحبنظران مدیریت

فردریک وینسلو تیلور با ارایه فلسفه مدیریت علمی، افکار مدیریت پرسنلی را تقویت نمود. چستر بارنارد معتقد است که هر سازمان دارای هدفی می باشد و این مساله به تنهایی موجب تمایل انسان ها به همکاری نمی شود. مگر اینکه تمامی اعضا هدفهای سازمان را بپذیرند. التون مایو بنیان گذار …

توضیحات بیشتر »

سبک های رهبری و سرپرستی

به طور کلی می توان سبک های رهبری را به چند دسته کلی تقسیم نمود که عبارتند از: سبک استبدادی و اتوکراتیک: قدرت خود را از منابعی مثل مقام، دانش، زور یا توانایی تشویق و تنبیه می گیرد و این قدرت را به عنوان یک اصل یا روش برای انجام …

توضیحات بیشتر »

چند راه حل مدیریتی برای به حداقل رساندن منفی گرایی در محیط کار

آن دسته از کارمندانی که دچار منفی گرایی شده اند را مشخص کرده و دلیل اصلی نارضایتی آنها را بررسی کنید. صحبت هایتان را با آرامش و متانت شروع کرده و به پایان رسانید. برای بررسی سوالات و دغدغه های کارمندان وقت بگذارید و به آنها توجه کنید. وقتی چند …

توضیحات بیشتر »

اصول هفت گانه سرپرستی

اصل ۱ سرپرستی وظایف و مسئولیت های افراد باید کاملا روشن و مشخص باشد. معمولا وقتی به کسی کاری گمارده می شود، قبل از هر چیزباید بداند از او چه می خواهند و وسایل و ماموریت های او کدامند. اصل ۲ سرپرستی افراد باید در انجام وظایف خود هدایت شوند. …

توضیحات بیشتر »

نگرشی کوتاه بر تاریخچه سرپرستی

سرپرستی را به عنوان یک حرفه ابتد باید در تحقیقات فردریک تیلور ۱۹۱۷-۱۸۸۵ در سطح عملیاتی و با پیدایش مدیریت علمی و تحقیقات وی در این زمینه جستجو کرد و سپس بعد از جنگ جهانی اول مورد نظر قرار گرفت و ابعاد مهارت فنی در سطح عملیاتی و نظارت و …

توضیحات بیشتر »