مدیران بدانند

صحت معاملات تجاری از دیدگاه قوانین تجارت

در زبان تجارت، خرید و فروش کالا به داد و ستدی گفته می شود که در آن عین و مالکیت کالایی از طرف فروشنده به خریدار منتقل و قیمت آن به صورت پول نقد یا تعهد پرداخت پول در موعد معین، یا انتقال مال یا انجام دادن خدمتی از طرف …

توضیحات بیشتر »

هزینه استهلاک / ذخیره استهلاک

دارایی های ثابت با گذشت زمان و با استفاده، دچار فرسایش و کهنگی و فرسودگی و نابابی ناشی از استفاده خواهند شد و به تدریج فایده خود را از لحاظ انجام دادن عملیات یک موسسه از دست می دهند. حسابداری سعی می کند این کاهش فایده رسانی داراییهای ثابت را …

توضیحات بیشتر »

کاربرگ چیست؟

معمولا حسابدارها در عمل قبل از اینکه حسابها را ببندند، صورتهای مالی را تهیه می کنند. برای همین ابتدا از فرمی به عنوان پیش نویس برای انجام اصلاحات پایان دوره و بستن حسابها و اطمینان از صحت کار خود استفاده می کنندکه به آن کاربرگ می گویند. کاربرگ، فرم یا …

توضیحات بیشتر »