مدیران بدانند

منابع قدرت و ابزارهای سرپرستی

قدرت در اجرا سرپرست باید در به کارگیری زیردستان و قدرت اجرایی فعالیت سازمان از دید و نگرش جامع برخوردار و دارای تفکر وسیع در مسایل سازمانی باشد. مدیران و سرپرستان ضمن داشتن دیدگاه تفکر فلسفی و منطقی باید دارای چهار ویژگی جامع نگری، تعمق، انعطاف پذیری و تعمیم پذیری …

توضیحات بیشتر »

سبک های رهبری و سرپرستی

به طور کلی می توان سبک های رهبری را به چند دسته کلی تقسیم نمود که عبارتند از: سبک استبدادی و اتوکراتیک: قدرت خود را از منابعی مثل مقام، دانش، زور یا توانایی تشویق و تنبیه می گیرد و این قدرت را به عنوان یک اصل یا روش برای انجام …

توضیحات بیشتر »

ده مهارت برتر که برای موفقیت در سالهای نه چندان دور (۲۰۲۰) مورد نیاز است

مهارت حل مساله (Complex Problem Solving) که در زندگی روزمره بسته به نوع مساله (ساده یا پیچیده) نیاز است . گرچه طراحی و ساختار گرایی به روند حل مساله کمک می کند اما تصمیم گیری به موقع در موقعیت، موفقیت را بیشتر خواهد کرد که شامل: شناسایی مساله، ساختن تصویری …

توضیحات بیشتر »

چند نکته درباره من و شغلم

هرگز از پیشرفت کردن در مسیر اهدافتان دست برندارید. عظیم ترین منبع ثروت ساز ارتباطات است. از کمترین و کوچکترین ارتباطات چشم پوشی نکنید و هر روز آن را تقویت کنید. وقت بگذارید و رزومه تان را تکمیل تر کنید. با هرکس و هر جایی که می توانید ارتباط برقرار …

توضیحات بیشتر »

توانایی های هفت گانه سرپرستی

مسئولیت ها و توانایی های سرپرستی سرپرستی کارکنان توانایی های خاصی را می طلبد که مهمترین ابزار سرپرستی می باشند. توانایی سازماندهی و کارآفرینی سرپرست اوضاع و شرایط را مطالعه کرده و کارهایی را که باید انجام شود تعیین و کارآفرینی می نماید. در سازماندهی افراد، باید به نوع کار …

توضیحات بیشتر »

تهیه چک لیست گزارش

اگر می خواهید گزارش شما در خوانندگان موثر واقع شود، باید از قبل تشخیص دهید که انتظارات فرد از گزارش شما چیست. برای این کار می توان چک لیست گزارش تهیه کرد. برای مثال: گزارش شما به چه کسی یا کسانی ارجاع داده می شود؟ سمت افراد ذیربط چیست؟ (خود …

توضیحات بیشتر »

انواع روشهای گزارش دهی

گزارش دوره ای این گزارش برای ارائه اطلاعات معمولی در فواصل زمانی معین در پایان دوره تهیه می شود مانند گزارش سالانه شرکتها، گزارشهای شش ماهه، گزارشات فصلی، ماهانه، هفتگی و روزانه. گزارش پیشرفت این نوع گزارش در مواقع لزوم برای نشان دادن پیشرفت امور، تهیه می شود. در این …

توضیحات بیشتر »

اصول هفت گانه سرپرستی

اصل ۱ سرپرستی وظایف و مسئولیت های افراد باید کاملا روشن و مشخص باشد. معمولا وقتی به کسی کاری گمارده می شود، قبل از هر چیزباید بداند از او چه می خواهند و وسایل و ماموریت های او کدامند. اصل ۲ سرپرستی افراد باید در انجام وظایف خود هدایت شوند. …

توضیحات بیشتر »

اصول مهم ایجاد رابطه خوب و رفع تنش و بحران در سازمان

اصل اول: با افراد طبق خصوصیات فردی آنها رفتار کنید. ویژگی های فردی، تشکیل دهنده شخصیت افراد می باشد. باید به تفاوت های فردی توجه کنیم تا رفتاری مناسب با دیگران داشته باشیم. برای مثال وقتی فردی بسیار جدی است، رفتار توام با شوخی را در حین کار نمی پذیرد …

توضیحات بیشتر »

ارتباطات و مسولیت های مهم سرپرستی

سرپرستی را باید هنر مدیریت و نوعی رهبری دانست زیرا هنر جلب مشارکت زیردستان برای انجام فعالیت های سازمانی است. سرپرست فردی است که از طریق برقراری ارتباط، فعالیت های سازمان را به وسیله ی زیردستان (نیروی خط مقدم کار و تولید) به انجام می رساند و به طور مستقبم …

توضیحات بیشتر »